Neal's Yard Remedies Logo
210 67 29 158 Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 20€

Διαγωνισμός - Σταυρόλεξο

Η εταιρεία Organicbeauty Α.Σακλαρίδου & ΣΙΑ ΕΕ που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λυκούργου 2, (εφεξής καλούμενη “Διοργανωτής/ Διοργανώτρια”) και η εταιρεία “Cretabyte Limited”, που εδρεύει στο Λονδίνο , 30 SELBY ROAD, ASHFORD TW15 1JH UNITED KINGDOM (εφεξής καλούμενη “Διαφημιστική”) διοργανώνουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα ενέργεια/διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») με σκοπό την προώθηση των προϊόντων της. ΟΡΟΙ 1 . Διάρκεια Ο Διαγωνισμός αρχίζει στις 02/03/2018 και διαρκεί έως τις 15/03/2018 μέχρι τις 24.00 (εφεξής η «Διάρκεια»). 2. Δικαίωμα συμμετοχής 2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Για τη συμμετοχή απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων, η ρητή συναίνεση για την τήρηση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων/νικητών. 2.2. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας & της Διαφημιστικής, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών. Επίσης εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι του καταστήματος Seven Group A.E., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ως άνω εργαζομένων και ιδιοκτητών και υπαλλήλων α’ βαθμού. 2.3 Συμμετοχή που θα παραληφθεί μετά τις 15/03/2018 και ώρα 24.00, δε θα λαμβάνεται υπόψη. 3. Περιπτώσεις αποκλεισμού 3.1 Αποκλεισμός κάποιας συμμετοχής υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν/και θα προσκομίσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια & στη Διαφημιστική για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτές από τυχόν ψευδείς δηλώσεις/και προσκόμιση ψευδών στοιχείων. 3.2 Επιπλέον μπορεί να αποκλειστεί οποιοσδήποτε συμμετέχων επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στην διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή εφ’ όσον κριθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη (για παράδειγμα με την ανάρτηση υβριστικού ή δυσφημιστικού σχολίου). 4. Κληρώσεις 4.1.Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί συνολικά μια (1) κλήρωση στα γραφεία της Διοργανώτριας, 16η Μαρτίου 2018. Στην κλήρωση θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ συμμετοχές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού έως και τις 15/03/2018 στις 24.00. 4.2. Υπεύθυνη για την διαδικασία της κλήρωσης και ανάδειξης των νικητών είναι αποκλειστικώς η Διαφημιστική. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος, το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής κλήρωσης, η Διοργανώτρια, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα διεξαγωγής με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην σελίδα. 4.3. Από την κλήρωση θα προκύψουν 3 νικητές/τριες. 5. Τρόπος συμμετοχής Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη σελίδα Facebook, “neal’s yard remedies Greece & Cyprus” Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.Γαι να μπείτε στην κλήρωση για το έπαθλο πρέπει ν αεπιλύσετε το σταυρόλεξο στη θέση «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» στη διεύθυνση https://www.facebook.com/nealsyardgreece/app/194452474001232/ ή εδώ: https://organicbeauty.gr/contest5. Έπαθλα 5.1 Οι 3 νικητές θα κερδίσουν από ένα σετ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ της εταιρίας NEAL’S YARD REMEDIES που περιλαμβάνει τα εξής: 3 Σαπούνια 1 αιθέριο έλαιο πορτοκάλι 1 ενυδατική προσώπου Deliciously Ella 1 ενυδατική προσώπου Γιασεμί 3 ενυδατικές χεριών 1 έλαιο μασάζ με Ylang - Ylang 1 superfood με κακάο 1 λοσιόν σώματος Λιβάνι & Μανταρίνι 1 τονωτική, αντισηπτική και θερμαντική αλοιφή Ευκάλυπτου 1 Βιταμίνη C Boost5.2. Μετά το πέρας των απαραίτητων διαδικασιών, οι νικητες θα ενημερωθεί από την ανακοίνωση στο wall της σελίδας. Οι νικητές θα πρέπει να ανταποκριθούν για να δηλώσουν την αποδοχή του δώρου τους εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα που θα αναρτηθεί στη σελίδα του Facebook, αλλιώς χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα παραλαβής του δώρου. O νικητής μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο. 5.3 Η Διοργανώτρια, κατά την επικοινωνία με τον κάθε νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποδέκτη των δώρων. Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους από το σημείο που θα του υποδειχθούν από τη Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία τους με αυτήν. Προϋπόθεση παράδοσης του «δώρου» είναι η επίδειξη από το δικαιούχο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας, ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου. Η Διοργανώτρια δύναται να απορρίψει οποιοδήποτε νικητή στην περίπτωση που κρίνει πως τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι ελλιπή. Ο συμμετέχων έχει την ευθύνη να συμπληρώσει τα στοιχεία του σωστά και επακριβώς. 7. Ειδικοί όροι 7.1 Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον ισχυρές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα. Όλα τα δώρα του διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα. 7.2 Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Διαγωνιζόμενου ή τρίτου, (β) έχει καταχωρηθεί στην σελίδα εντός της διάρκειας διεξαγωγής του Διαγωνισμού (γ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους 7.3 Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία της συμμετοχής είναι μη αληθές, η συμμετοχή μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ακόμα και αυτό της παραλαβής του δώρου. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. 7.4 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια στη σελίδα “ Seven Spots ” στο Facebook. Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης, οι συμμετέχοντες δεν θα δικαιούνται να προβάλουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Διοργανώτριας. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, και δεν υπέχει οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. 7.5. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της “ Seven Group A.E. ”. 7.6 Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και την σελίδα “ Seven Spots” με αποτέλεσμα την προσωρινή, ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας. 7.7 Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του/της συμμετέχοντα/ουσας για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια & τη Διαφημιστική ως υπεύθυνους για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων είτε από τους ίδιους είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η Διοργανώτρια κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, ενέργειες Marketing. Κάθε συμμετέχων/ουσα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια ή τη Διαφημιστική τη διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του/της δεδομένων από το ως άνω αρχείο επικοινωνώντας στο e-mail : hello@vitaminmedia.gr 7.8. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια & την Διαφημιστική για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω του Internet. Έτσι, η Διοργανώτρια & η Διαφημιστική επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. 7.9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης συναίνεσης του/της συμμετέχοντα/ουσας. 7.10. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. 7.11. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο νικητής δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση. 7.12. Αρμόδιο ορίζεται αποκλειστικά το ελληνικό εφαρμοστέο δίκαιο. 7.13. Οποιοσδήποτε συμμετέχων/ουσα ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ» Ο/Η Συμμετέχων/ουσα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. Ο/Η Συμμετέχων/ουσα δηλώνει ότι δεν έχει ή άλλως παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής και των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς τους αναφορικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό. Ο/Η Συμμετέχων/ουσα ρητά παρέχει με την συμμετοχή του/της τη συγκατάθεση του/της και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια και την Διαφημιστική για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω του Internet ώστε η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, και βίντεο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του/της συμμετέχοντος/ουσας για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997.