Τσιμισκή 48-50

Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλ 2119900000