Λεωφόρος Κηφισίας 37Α 

Μαρούσι, 15124

Τηλ 2119900000